Отец Андон – Божествените песни на Македония /част 1/

1. Засвирете чалгии
2. Лажи, лажи Вере
3. Ако умрам ил загинам
4. Море, сокол пие
5. Охридското езеро
6. За кого ги чуваш, Дано
7. Земи огин, запали ме
8. Болен ми лежи Миле Попйорданов
9. Мома в градинка стоеше
10. Са нокь бре, Наде
11. Болна е легнала убава Калина
12. Македонско девойче
13. Що ми е мило ем драго
14. Назад, назад моме Калино
15. Тугината пуста да остане
16. Слушай как шумат шумите
17. Тежка беше нашата разделба
Общо времетраене: 77’32“
Изпълнители: Андон Петров