Франц фон Супе – „Бокачо“ /Boccaccio/ (ИЗБРАНО)

Оперета в 2 действия
Либрето: Рихард Жене и Фридрих Цел
Преработка: Георги Ивчев
Джовани Бокачо, знаменит ренесансов поет - Видин Даскалов
Пиетро, неуспял млад поет с псевдоним Принц Тоскански - Славчо Борисов
Леонето, студент, приятел на Бокачо - Борис Ничев
Скалца, бръснар с особени привилегии - Хрисанд Бъчваров
Беатриче, съпруга на Скалца - Диана Попова
Лотаринги, бъчвар, доносчик - Александър Пулев
Изабела, съпруга на Лотаринги - Лиляна Кошлукова
Ламбертучо, приятел на Лотаринги, също доносчик - Борис Стаменов
Перонела, жена на Ламбертучо - Цветана Голанова
Фиамета, храненица в дома на Ламбертучо и любима на Бокачо - Людмила Чешмеджиева
Сеньор на града - Славейко Соколов
Пътуващ книжар - Младен Младенов
Монах - Димитър Сотиров
Чеко - Иван Казанджиев
Общо времетраене: 79’27”
Изпълнители: Хор и оркестър на Д.М.Т. „Стефан Македонски“, Диригент: Росица Баталова