Песните на Парашкев Хаджиев

Песен
1. Бре Стояне
2. Две очи
3. Приспивна песен
4. Посвещение
5. Любов
6. Гроздано моме
Цикъл песни по текстове на стари източни поети
7. Желание
8. Мъгла
9. Изпитание
10. Флейта
11. Паметник
Цикъл песни по текстове на Кинка Константинова
12. Добре дошла любов
13. Ти си
14. Върни се
15. Мой скитнико
Четири песни по текстове на Сабина Тянкова
16. Една роза
17. Отново нощ
18. Песен за трите лешника
19. Сълзи
Цикъл песни по текстове на Елисавета Багряна
20. Синеоката
21. Дарове
22. Пиринска песен
23. Гергьовден
Общо времетраене: 64’53“
Изпълнители: Людмила Хаджиева