Имре Калман – „Царицата на чардаша“ /Die Csárdásfürstin/ (ИЗБРАНО)

1. Встъпителна ария на Силва - изп. Добрина Икономова със СО на БНР, дир. Красимира Костова
2. Марш-ансамбъл на Фери, Бони и кавалери - “Жените, жените, ах, ангели са те…”- изп. Коста Райнов, Видин Даскалов и мъжки ансамбъл с орк. на ДМТ, дир. Р. Баталова
3. Дует на Силва и Едвин - “Странно нещо любовта е” - изп. Мариана Коцева и Цветан Цветков с орк. на ДМТ, дир. Р.Баталова
4. Терцет на Мишка, Цилика и Фери Бачи - “Ех, майко, майчице…” - изп. Александър Балабанов, Лиляна Кисьова и Веселин Дамянов с орк. на ДМТ, дир. Р. Баталова
5. Куплети на Бони и момичетата - “Дай ми целувка, мила…” - изп. Видин Даскалов и ансамбъл с орк. на ДМТ, дир. Р. Баталова
6. Сцена на Силва, Бони и Едвин - “Жената е беда…” - изп. Лиляна Кошлукова, Видин Даскалов и Минко Босев - с орк. на ДМТ, дир. Р.Баталова
7. Финал на І д. - изп. Лиляна Кошлукова, Минко Босев, Коста Райнов, Александър Филипов, с хор и орк. на ДМТ, дир. Росица Баталова
8. Дует на Едвин и Щаси - изп. Лиляна Кисьова и Минко Босев с орк. на ДМТ, дир. Р.Баталова
9. Дует на Силва и Едвин “Помниш ли ти…” - изп. Анелия Шуманова и Ной Николов с орк. на ДМТ, дир. Р.Баталова
10. Квартет на Силва, Едвин, Щаси и Бони “Ура, ура!” - изп. Хермина Михайлова, Арон Аронов, Людмила Чешмеджиева, Видин Даскалов, с орк. на ДМТ, дир. Р. Баталова
11. Дует на Бони и Щаси - “Живот човешки, живот глупешки…” - изп. Видин Даскалов и Лиляна Кисьова с орк. на ДМТ, дир. Р.Баталова
12. Финал на ІІ д. - изп.Лиляна Кошлукова, Минко Босев, Видин Даскалов, Борис Стаменов, Лиляна Кисьова с хор и орк. на ДМТ, дир. Р. Баталова
Общо времетраене: 67‘37”