Герасе Дендрино – „Лизистрата“/Lysistrata/ 2-CDs

Оперета в три действия /6 картини/
по едноименната комедия на Аристофан
Либрето от Николае Константинеску и Джордже Войнеску
ЛИЗИСТРАТА - Лиляна Кошлукова
ЛИКОН - Емил Иванов
ЛАМПИТО - Лиляна Кисьова
ТАРАКСИОН - Видин Даскалов
ГЛИКЕРИА - Тинка Краева
МИРХИНА - Дочка Гаманова
ТЕОРОС - Стефан Анастасов
КЛЕОН - Хрисанд Бъчваров
ПОЛЕМОС - Шаварш Манукян
СТИЛБОНИДЕ - Коста Райнов
КОРИФЕЙ - Веселин Дамянов
ЮПИТЕР - Александър Филипов
ЮНОНА - Цветана Голанова
АТИНА-ПАЛАДА - Лидия Станева
АФРОДИТА - Катя Димова
МАРС - Борислав Парасков
ХЕФЕСТ - Христо Палазов
ХЕРМЕС - Тодор Пантев
Общо времетраене: CD 1 – 68’11”; CD 2 – 45’39”
Изпълнители: Хор и оркестър на Държавен музикален театър „Стефан Македонски“, Диригент: Росица Баталова