Велики български миниатюри

CD + книжка с 12 страници текст и снимки
1. Малка токата от Петър Христосков
2. Севдана от Георги Златев-Черкин
3. Ригодон от Панчо Владигеров
4. Сарабанда от Панчо Владигеров
5. Малък марш от Панчо Владигеров
Серенада от Васко Абаджиев
6. - Живо
7. - Модерато
8. - Бавно
9. - Виваче
10. Концертна пиеса от Кирил Ламбов
11. Жетва от Марин Големинов
12. Танц от Марин Големинов
13. Прелюд от Марин Големинов
14. Размисли от Александър Текелиев
15. Вариации от Александър Танев
16. Ария от Красимир Кюркчийски
17. Кукерски танц от Васил Казанджиев из „Картини от България“
Общо времетраене: 74’06“
Изпълнители: Колегиум-музикум „Банкя“ с диригент проф. Емил Янев