Велики български композитори

Панчо Владигеров
1. Рапсодия „Вардар"
2. Песен из „Българската сюита", опус 21
3. Импровизация
4. Токата
Петко Стайнов - Симфонична сюита „Тракийски танци"
5. Пайдушко
6. Мечкарско
7. Хоро
8. Ръченица
Общо времетраене: 45’56“
Изпълнители: Симфоничен оркестър на БНР. Диригент Александър Владигеров. Цигулка: Минчо Минчев