14 малки народни приказки – драматизации

Български народни приказки
1. „Клан клан - недоклан"
2. „Щъркелът и лисицата"
3. „Косе-Босе"
4. „Мишката и къртицата"
5. „Болен здрав носи"
6. „Магаре и вълк"
7. „Котаран"
8. „Мечтата на зайо"
9. „Двеста и двадесет хитрини"
10. „Защо ракът ходи назад"
11. „Кума Лиса - кръстница"
12. „Приказка за сивото врабче"
13. „Отишла баба за дренки"
14. „Клин - чорба"
Общо времетраене: 78’10“
Изпълнители: С. Рачева, Д. Горанова, Ж. Чакърова, В. Великов, К. Карагеоргиев, Л. Алексиева, Н. Топалова, Н. Стефанов, Г. Джубрилов, В. Цанев, В. Ганев, Т. Лолова, Т. Димитров, С. Майноловски, М. Русалиева, Н. Анастасов, А. Ангелов, М. Караламбова, В. Бахчеванова, Б. Арабов, В. Камарашев, Л. Райнова, М. Стоянова, М. Петров и Д. Ганева