„Руски вълшебни приказки“ – част 2

CD + книжка с 36 страници текст и илюстрации
1. "Маря хубавица"
2. "Иван царският син и сивият вълк"
3. "Двамата Ивановци"
4. "По заповед на щуката"
Общо времетраене: 70’36“
Изпълнители: Людмила Чешмеджиева