„Палечка“, „Хензел и Гретел“ и други приказки

1. Х. К. Андерсен - "Палечка"
2. Братя Грим - "Хензел и Гретел"
3. Братя Грим - "Цар Дроздобрад"
4. Х. К. Андерсен -"Каквото стори дядо, все е хубаво"
Общо времетраене: 73’51“
Изпълнители: Антоанета Ботушарова