„Палечка“, „Хензел и Гретел“ и други приказки

1. Х. К. Андерсен - „Палечка"
2. Братя Грим - „Хензел и Гретел"
3. Братя Грим - „Цар Дроздобрад"
4. Х. К. Андерсен -„Каквото стори дядо, все е хубаво"
Общо времетраене: 73’51“
Изпълнители: Антоанета Ботушарова