Още смешни приказки

Още смешни приказки разказани от автора - Димитър Инкьов
1. "Въведение"
2. "Пред Нова година"
3. "Костенурката, която имаше диплома за бегач"
4. "Голямото ядене"
5. "Магарето и селянинът"
6. "Лисицата и бързият заек"
7. "Стиснатият"
8. "Самотното куче"
9. "Грухтящият цар"
10. "Гарванът и лисицата"
11. "Заешка трагедия"
12. "Позлатената жаба"
Общо времетраене: 65’31“
Изпълнители: Димитър Инкьов