Малката кибритопродавачка

Детски мюзикъл по приказка на Х. К. Андерсен
1.Начало
2.О, светла нощ!
3.Снежен човек
4.Чуй сигнала ми, Господи!
5.О, светла нощ!
6.Тичайте, скачайте
7.Светът ми бил . . .
8.Мирно, ходом марш!
9.Балерината
10.Парад на играчките
11.О, светла нощ!
12.Чуй гласа ми, Господи!
13.Ще блесне звезда
Общо времетраене: 62’07“
Изпълнители: Мила Парушева, Мирослав Миндов, Никола Анастасов, Итю Итев, Цветана Нешкова, Албена Вангелова, Детски музикален „Пиколо“ театър