Лунната стая

Детски мюзикъл по Валери Петров
Музика: Георги Генков
и Детски албум на Чайковски
по П. И. Чайковски
Изпълнители: Боряна Йорданова, Атанас Сребрев, Найден Камарашев, Даниела Ковачева, Павлета Петрова, Радослава Илиева, Светлана Стаменова