Животът на Йохан Щраус – баща и син

CD + книжка с 36 страници текст и илюстрации
Музика: Йохан Щраус - баща и син
Текст: Румяна Каракостова
Общо времетраене: 76’23“
Изпълнители: Атанас Сребрев, Георги Динев, Боряна Йорданова, Людмила Чешмеджиева, Милена Порова, Найден Камарашев и Румен Григоров