Животът на Вивалди и „Легендата за четирите годишни времена“

CD + книжка с 32 страници текст и илюстрации
Музика: Антонио Вивалди
Текст: Румяна Каракостова
Общо времетраене: 70’35“
Изпълнители: Людмила Чешмеджиева, Атанас Сребрев, Боряна Йорданова и Найден Камарашев