„Дядовата ръкавичка“ и други драматизации

Български народни приказки
1. „Песен на Мариета и Марионета"
2. „Дядовата ръкавичка"
3. „Страхливият мъж"
4. „Рибарка и жерав"
5. „Дядо вади ряпа"
6. „Защо се мразят кучето и котката"
7. „Чудната свирка"
Общо времетраене: 55’22“
Изпълнители: Мариета Ангелова, Юлиян Георгиев, Ралица Парашкевова, Румена Крънчева, Димитър Стефанов, Мария Попова, Ефросина Николова и Атанас Сребрев