Гръцки легенди 2 /Богове и богини/

1. "Орфей в подземният свят"
2. "Медуза - жената с коса от змии"
3. "Наказанието на Тантал"
4. "Фаетон и слънчевата колесница"
5. "Битката с гигантите"
6. "Наказанието на Сизиф"
7. "Защо има лято и зима"
8. "Наградата на Филеймон и жена му Бавгида"
от д-р х. к. Димитър Инкьов
Общо времетраене: 55’24“
Изпълнители: Проф. Христо Руков