Гръцки легенди 1 /Прабогове и титани/

1. "Времето на прабоговете"
2. "Зевс наказва прахората"
3. "Открадването на Европа"
4. "Цар Мидас"
5. "Цар Мидас има магарешки уши"
6. "Прометей подарява на хората огъня"
7. "Акталион - принцът, който стана елен"
8. "Принцеса Йо - красивата крава"
от д-р х. к. Димитър Инкьов
Общо времетраене: 58’07“
Изпълнители: Проф. Христо Руков