Бяла приказка

Детски мюзикъл по Валери Петров
Музика: Георги Генков
Общо времетраене: 61’03“
Изпълнители: Стойко Георгиев, Людмила Хаджиева, Людмила Бончева, Надя Цветкова, Елка Кичева, Стоян Балабанов