Братя Грим – 4 приказки

1. Момъкът, който искаше да се научи на страх
2. Шегобиецът
3. Кръщелникът на смъртта
4. Шивачът на небето
Общо времетраене: 73’48“
Изпълнители: Антоанета Ботушарова